Bijzondere diersoorten

In dierenartsenpraktijk Medeor worden fretten, knaagdieren en konijnen behandeld door Lies Beernaert en Maya Kerkhove, dierenartsen die zich constant bijscholen in de geneeskunde van de bijzondere diersoorten. 

Aangezien voeding en huisvesting erg belangrijk zijn bij deze huisdieren, wordt dit bij een eerste consult uitvoerig besproken. Net als bij de honden en de katten wordt een regelmatig (jaarlijks) gezondheidsonderzoek aangeraden. Konijnen en fretten, kunnen worden gevaccineerd. Tijdens zo’n gezondheidsonderzoek kunnen kleine afwijkingen op tijd worden gedetecteerd en gecorrigeerd. Heel wat bijzondere huisdieren zijn immers prooidieren. Dit wil zeggen dat ze instinctief erg hun best doen om te verbergen dat ze ziek zijn. Want in de natuur geldt immers de wet van de sterkste. Een gevolg hiervan is dan ook dat heel wat huisdieren worden aangeboden in een vergevorderd ziektestadium, wat hen uiterst kwetsbaar maakt.

Naast voeding en huisvesting, is mestonderzoek bij de bijzondere huisdieren een vast element tijdens de consultatie. Hierbij worden infecties met gisten of parasieten vastgesteld. Indien nodig, kan er aanvullend onderzoek gebeurden door het labo. 

In bepaalde gevallen kan lijkschouwing erg nuttig zijn. Denk maar aan een groep dieren waarbij enkele reeds zijn gestorven. Met behulp van een lijkschouwing kan een beter beeld worden gekregen van de gezondheidsproblemen waardoor gerichter kan worden behandeld.

Verder kan ook bij deze dieren gebruik worden gemaakt van bloed- en urine onderzoek, radiografie, echografie, chirurgie en aangepaste hospitalisatie.

 
Dierenartsen Medeor | Meiboomlaan 1 - 8800 Roeselare        T 051 69 32 47       dierenartsen@medeor.be